Vesmírný slovník
Astronomická jednotka Astronomická jednotka je průměrná vzdálenost mezi středem Slunce a středem Země (asi 150 milionů kilometrů).
Atmosféra Atmosféra je vrstva plynů, které obalují planetu nebo měsíc. Zemská atmosféra obsahuje také kyslík, který dýcháme.
Atomy Atomy jsou základními stavebními kameny vesmíru. Všechna hmota je tvořena těmito malinkatými částečkami. Lidské tělo obsahuje miliardy a miliardy atomů!
Bílý trpaslík Když hvězda podobná Slunci vypálí všechno své palivo, začne se hroutit sama do sebe. Látka v jádru této hvězdy je stlačena do malé koule, které říkáme bílý trpaslík.
Binární systém Čtyři z pěti bodů, které pozorujeme na noční obloze nejsou samostatné hvězdy, ale dvojhvězdy nebo vícenásobné hvězdy kroužící kolem sebe. Systém dvou hvězd nazýváme binární systém.
Blízkozemní tělesa Blízkozemní těleso (NEO - Near-Earth Object) je jakékoliv malé těleso ve Sluneční soustavě. Jde například o planetku nebo kometu, které se pohybují blízko Země.
Černá díra Černá díra vznikne při zániku velmi hmotné hvězdy, která se zmenší do neskutečně malého prostoru. Silná gravitace černé díry může dokonce pohltit i světlo, pokud je moc blízko.
Černý trpaslík Černý trpaslík je poslední fáze vývoje hvězdy jako je naše Slunce. Černý trpaslík se z hvězdy stane když ta vychladne tak, že už nevyzařuje žádnou energii.
Červený obr Červený obr je hvězda, která vypálila všechen vodík a začala se zvětšovat a červenat až rudnout.
Červený trpaslík Červený trpaslík je ve srovnání s ostatními velmi malá a chladná hvězda. Tyto hvězdy jsou červené díky své teplotě (nestudenější hvězdy jsou červené).
Chemické prvky Existuje přes sto různých typů atomů, které nazýváme chemické prvky. Atomy jednotlivých prvků jsou úplně stejné. Příkladem chemických prvků jsou kyslík, železo a zlato.
Dalekohled Dalekohled je optický přístroj, který se používá k zobrazení velmi vzdálených objektů. Hvězdářský dalekohled se často používá k pozorování planet, hvězd a galaxií.
Eliptické galaxie Podle tvaru rozlišujeme tři typy galaxií. Eliptické galaxie mají tvar míče na rugby. Jedná se o galaxie staré, kde už se netvoří nové hvězdy.
Emisní mlhoviny Emisní mlhoviny jsou oblaka vesmírného prachu a plynu jež byly zahřáty blízkými hvězdami. Jakmile se tyto oblaka začnou ochlazovat začínají také zářit.
Exoplaneta Exoplaneta (zkratka slov extrasolární planeta) je planeta, která obíhá hvězdu nacházející se za hranicí naší Sluneční soustavy.
Galaktické halo Každá galaxie je obklopena tzv. halem (obalem) materiálu, včetně velmi starých hvězdokup, vesmírného plynu a prachu, a také temnou hmotou.
Galaktické jádro V případě spirálních galaxií je jádro oblast kulovitého tvaru ve středu galaxie. Jádro je tvořeno starými hvězdami a vesmírným prachem a plynem.
Galaktický disk Spirální galaxie mají tvar disku, jako například CD s "bublibnou" uprostřed. Tu plochou část nazýváme galaktický disk a je tvořena plynem, prachem a mladými hvězdami.
Galaxie Galaxie je gigantická soubor hvězd, vesmírného prachu a plynu a dalších látek. Galaxie ve které žijeme se jmenuje Mléčná dráha.
Gravitace Gravitace je síla, kterou se přitahují všechny objekty, které mají nějakou hmotnost. Gravitace drží vaše nohy na zemi a také Zemi a všechny ostatní planety na oběžných drahách.
Gravitační čočkování Velmi hmotné objekty, jako galaxie a kupy galaxií mohou, díky silné gravitaci, ohýbat světlo objektů, které se nacházejí za nimi. Takovému fenoménu se říká "gravitační čočkování".
Gravitační vlny Gravitační vlny jsou ve vesmíru tvořeny děsivými událostmi, jako je například explodující hvězda a nebo srážka dvou černých děr.
Hmota Hmota je základním měřítkem, které ukazuje kolik materiálu má objekt. No rozdíl od hmoty, hmotnost je působení gravitace na objekt. Hmotnost se tedy mění podle síly gravitace.
Hnědý trpaslík Hnědému trpaslíku někteří astronomové říkají "nepovedené hvězda". Hnědí trpaslíci se na rozdíl od hvězd nikdy nezahřejí na tak vysokou teplotu, aby začali vyzařovat energii.
Hustota Hustotou měříme objem nebo obsah materiálu v nějakém objektu. Například balón a bowlingová koule mohou mít stejnou velikost, ale bowlingová koule má vyšší hustotu a je tedy těžší.
Hvězda Hvězda je veliká koule svítícího horkého plynu, která drží pohromadě díky gravitaci. Naše nejbližší hvězda se nazývá Slunce.
Hvězdokupa Hvězdokupa je obrovská skupina hvězd držená pohromadě díky gravitaci. Může obsahovat několik stovek nebo i miliony hvězd.
Hvězdotvorné galaxie Hvězdotvorné galaxie jsou galaxie, kde se velmi rychle tvoří nové hvězdy. Běžně i 10.000 krát rychleji než v normálních galaxiích.
Infračervené záření Infračervené záření je typ neviditelného světla. Člověk má teplotu, která vydává infračervené světlo, takže infračervené detektory mohou být použity jako kamery pro noční vidění.
Jupiter Jupiter je největší planeta naší Sluneční soustavy, je asi stokrát větší než Země! Jupiter je tvořen plynem, který vytváří oblačné pásy, jež můžeme pozorovat.
Kometa Komety jsou tvořeny ledem, kameny a prachem a tak jim občas říkáme "špinavé sněhové koule". Pocházejí ze vzdálených částí Sluneční soustavy a obíhají kolem Slunce, jako planety.
Koróna Koróna je obálka rozžhaveného horkého plynu obklopující naše Slunce.
Kuiperův pás Kuiperův pás je ledová a temná oblast naší Sluneční soustavy nacházející se za drahou Neptunu. Pravděpodobně obsahuje tisíce komet, planetek a jiných malých ledových objektů.
Kulové hvězdokupy Kulové hvězdokupy jsou obrovské skupiny hvězd, které drží pohromadě díky gravitaci. Tyto skupiny jsou někdy tvořeny pouze stovkami hvězd, jindy ale třeba i miliony hvězd.
Magnetické pole Magnetické pole je oblast okolo magnetu, kde působí jeho přitažlivá nebo odpudivá síla.
Mars Mars je někdy nazýván "rudá planeta". Jde o nejbližšího souseda naší Země. Mars je jediná planeta ve vesmíru obydlená pouze roboty!
Merkur Merkur je planeta nacházející se nejblíže našemu Slunci a zároveň je nejmenší v celé Sluneční soustavě. Není o moc větší než náš Měsíc a navíc je mu velmi podobný.
Měsíce Měsíc je přirozená družice obíhající planetu. Většina planet v naší Sluneční soustavě má nejméně jeden měsíc, jako naše Země. Některé planety jich mají mnohem více.
Messierovy objekty Messierův katalog je seznam 110 vesmírných objektů, který vytvořil francouzský astronom Charles Messier v 18. století.
Meteor Když meteoroid vstoupí do zemské atmosféry vytvoří záblesk, kterému říkáme meteor nebo někdy také padající hvězda.
Meteorit Meteorit je meteoroid, kometa nebo planetka, která dopadne na povrch Země. Každý rok vstoupí do naší atmosféry okolo 50.000 tun materiálu jako jsou meteoroidy a podobné objekty.
Meteoroid Meteoroid je malý kus skály putující vesmírem. Meteoroidy jsou mnohem menší než ateroidy (planetky). Jejich velikost se pohybuje od velikosti zrnka rýže až do jednoho metru.
Mezihvězdná hmota Mezihvězdná hmota (ISM - InterStellar Medium) je ten materiál, který se nachází ve vesmíru mezi hvězdami. Nejčastěji jde o vesmírný prach a plyn.
Mezinárodní vesmírná stanice Mezinárodní vesmírná stanice je největší objekt vytvořený člověkem, který obíhá Zemi. V podstatě to je vesmírná laboratoř, kde kosmonauti provádějí mnoho věděckých experimentů.
Mikrovlnné záření Mikrovlnné záření je typ neviditelného světla. Mikrovlny jsou vhodné pro zasílání zpráv z jednoho místa na jiné, protože mohou dobře procházet deštěm, sněhem nebo mraky.
Miliarda Miliarda je tisíc milionů (1000 000 000).
Milion Milion je tisíc tisíců (1000 000).
Mléčná dráha Mléčná dráha je galaxie, ve které žijeme. Slunce je jedna z miliardy hvězd v Mléčné dráze (v naší Galaxii).
Mlhovina Mlhovina je oblak prachu a plynu ve vesmíru. Některé mlhoviny jsou zbytky mrtvých hvězd a jiné jsou místa, kde se nové hvězdy rodí.
Molekuly Molekula je částice, která obsahuje dva nebo více atomů. Například voda je molekula tvořená dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku.
Nepravidelná galaxie Podle tvaru rozlišujeme tři typy galaxií. Nepravidelné galaxie se vyskytují v mnoha různých tvarech a velikostech.
Neptun Neptun je nejvzdálenější planeta od Slunce a trvá mu více než 60.000 dní než dokončí jeden oběh. Neptun je plynný obr, stejně jako Jupiter, Saturn a Uran.
Neutronová hvězda Když velká hvězda dosáhne konce svého života, tak vybuchne. Jádro takové hvězdy výbuch přečká, ale je stlačeno do malé husté koule, které říkáme neutronová hvězda.
Oběžná dráha Oběžná dráha je dráha po které se pohybují vesmírná tělesa, družice a kosmické lodě.
Oortův oblak Většina astronomů se domnívá, že Oortův oblak je gigantická ledová schránka tvořená kometami, která obklopuje naši Sluneční soustavu.
Otevřené hvězdokupy Otevřené hvězdokupy jsou skupiny hvězd, které byli vytvořeny ze stejného obrovského oblaku prachu a plynu. Tyto skupiny jsou tvořeny pouze nanejvýš několika tisíci hvězd.
Pás planetek Pás planetek (asteroidů) je oblast v naší Sluneční soustavě nacházející se mezi Marsem a Jupiterem. V pásu planetek se nachází trpasličí planety a přirozeně i planetky.
Planetární mlhovina Planetární mlhovina nemá s planetami nic společného. Jde o oblak prachu a plynu vytvořený hvězdou slunečního typu, která odvrhne materiál ze svrchní části své atmosféry.
Planetka Planetky (asteroidy) jsou velké kusy kamenů a kovů, které ve Sluneční soustavě zůstaly z doby jejího vzniku.
Planety Planeta, například jako Země nebo Jupiter, je velký objekt, který obíhá hvězdu jako je například Slunce. Planeta nevydává své vlastní světlo.
Plynný obr Jupiter, Saturn, Uran a Neptun nazýváme plynnými obry, protože jsou mnohem větší než čtyři planety v nitru naší Sluneční soustavy a jsou tvořeny převážně plynem.
Pozůstatek supernovy Pozůstatek supernovy je oblak prachu a plynu vytvořený během děsivé exploze obrovské hvězdy. Pozůstatek supernovy je tedy to, co zbyde z této nešťastné hvězdy.
Přirozená družice Rozeznáváme dva typy družic: umělé a přirozené. Přirozené družice jsou vesmírné objekty, které obíhají okolo jiných objektů ve vesmíru. Například náš Měsíc, který obíhá Zemi.
Protoplanetární disk Protoplanetární disk je prstenec vesmírného plynu a prachu obíhající velmi mladou hvězdu. Tento disk se jednoho dne může zformovat do systému planet a měsíců jako je naše soustava.
Průměr Průměr je vzdálenost v nejširší části kruhu nebo koule. Například průměr Země je 12.700 kilometrů.
Pulsar Pulsary jsou extrémně husté hvězdy, které se otočí kolem své osy asi stokrát za vteřinu. Pulsary takříkajíc vystřelují rádiové vlny v pulsech, které září naším směrem.
Rádiové záření Rádiové vlny jsou typem neviditelného světla. Jsou nejčastěji používány v komunikacích k posílání zpráv z jednoho místa na druhé. Mobilní telefony a televize využívají rádiové vlny
Reflexní mlhoviny Reflexní mlhoviny jsou mračna plynu, která odrážejí světlo blízkých hvězd. Tyto mlhoviny mají obvykle modrou barvu.
Rentgenové záření Rentgenové záření je typ neviditelného světla. Rentgenové záření prochází měkkými tkáněmi jako je kůže a svaly, takže může být využito k vytvoření snímků zlomených kostí.
Robot Robot je stroj, který je řízen počítačem. Robot může být naprogramován, aby dělal mnoho věcí, jako například čistit koberec, řídit dalekohled nebo dokonce vyrobit auto!
Saturn Saturn je v pořadí šestá planeta od Slunce a jedná se o asi nejkrásnější planetu. Saturn je známý díky svým jasným prstencům tvořeným ledem, kameny a dalším materiálem.
Síla Síla je tlak nebo tah působící na objekt. Příkladem sil je tření nebo gravitace.
Slunce Slunce je hvězda. Je to střed naší Sluneční soustavy kolem kterého se vše otáčí. Bez slunečního světla a tepla by život na Zemi nemohl existovat.
Sluneční d銝 Stejně jako na Zemi i na Slunci občas prší. Na Slunci samozřejmě neprší voda, ale Sluneční (koronální) déšť je tvořen elektricky nabitým, přehřátým plyn zvaným plazma.
Sluneční soustava Sluneční soustava je tvořena Sluncem a vším, co ho obíhá. Máme zde osm planet, pět trpasličích planet a mnoho měsíců, komet, planetek a meteoroidů.
Spektrograf Je optický přístroj, který rozkládá světlo na spektrum. Věřte tomu nebo ne, spektrum odhaluje znaky různých chemických prvků v atmosférách hvězd.
Spirální galaxie Podle tvaru rozlišujeme tři typy galaxií. Spirální galaxie jsou nejkrásnější. Hvězdy jsou soustředěni do tzv. spirálních ramen, která obíhají okolo jasného galaktického jádra.
Supernova Smrt velmi hmotné hvězdy formou výbuchu nazýváme Supernova. Jedná se o ty nejenergetičtější události ve vesmíru. Jsou tak jasné, že mohou zářit z jedné strany galaxie na druhou!
Světelný rok Světelný rok je jednotka kterou měříme vzdálenost (stejně jako kilometr nebo míle). Světelný rok je vzdálenost kterou urazí světlo za jeden rok a měří asi 9,4 bilionů kilometrů!
Temná energie Temná energie je hlavní složkou vesmíru (tvoří asi 68%). Méně se ale ví, že krom toho, že působí proti gravitaci, způsobuje i to, že se galaxie od sebe vzdalují rychleji.
Temná hmota Temná hmota je tajemný, neviditelný materiál. Ve vesmíru je pětkrát běžnější, než normální hmota. Myslíme si, že její gravitace je třeba k tomu, aby udržela galaxie pohromadě.
Temné mlhoviny Temné mlhoviny vypadají jako díry na noční obloze. Jsou absolutně černé, ale nejsou prázdné. Jsou tvořeny hustými oblaky vesmírného prachu a plynu, který blokuje světlo.
Terestrické planety Merkur, Venuše, Země a Mars se nazývají terestrické (někdy také kamenné) planety. Všechny jsou svou velikostí podobné Zemi a jsou tvořeny horninami.
Trpasličí galaxie Trpasličí galaxie jsou mnohem menší než běžné galaxie. Jsou tvořeny pouhými několika miliardami hvězd na rozdíl od naší Galaxie, která je tvořena stovkami miliard hvězd.
Trpasličí planeta Trpasličí planeta je objekt ve Sluneční soustavě, který je větší než planetka, ale menší než planeta. V naší Sluneční soustavě máme zatím pět trpasličích planet, včetně Pluta.
Ultrafialové záření Ultrafialové záření (UV- UltraViolet) je typ neviditelného světla. UV vlny mají vysokou energii. Ultrafialové záření z našeho Slunce je schopné ničit buňky kůže a způsobit popálení
Umělé družice Řada umělých družic, které byly vypuštěny na oběžnou dráhu. Plní nejrůznější funkce včetně například sběru informací. Pomáhají nám také v komunikaci a nebo při navigaci.
Uran Uran je ledová, modrá, plynná planeta ležící daleko od Slunce. Na rozdíl od ostatních planet, Uran leží na boku a jeho jižní pól míří přímo na Slunce.
Velký třesk Asi před 14 miliardami let byl vesmír napěchován do bublinky tisíckrát menší než špendlíková hlavička. Pak explodoval a zrodil se vesmír, jak ho známe dnes.
Venuše Venuše je druhá planeta od Slunce a také ta nejteplejší v naší Sluneční soustavě. Venuše je z pohledu velikosti takové dvojče Země,ale na rozdíl od ní je pokryta prastarými vulkány
Vesmír Vesmír je vše co existuje - všechny planety, hvězdy, galaxie a všechny další objekty na zemi a ve vesmíru.
Vesmírný prach Vesmírný prach je tvořen malinkatými pevnými částečkami, kterým se někdy říká hvězdný prach. Na špendlíkovou hlavičku by se takových částeček vešlo hned několik desítek.
Viditelné světlo Viditelné světlo je jediný typ světla, které mohou detekovat naše oči. Viditelné světlo obsahuje všechny barvy duhy.
Záření gama Gama záření je typ neviditelného světla. Je to tzv. vysokoenergetické světelné záření, které je vytvářeno během těch nejstrašnějších událostí ve vesmíru (výbuch supernovy atp.).
Zatmění Měsíce Když Země prochází mezi Měsícem a Sluncem, Měsíc se dostane do zemského stínu a potemní. Tomu říkáme "zatmění Měsíce".
Zatmění Slunce Když Měsíc prochází mezi Sluncem a Zemí a na určité části Země tak vznikne měsíční stín, říkáme tomu "zatmění Slunce"
Země Země je naše překrásná domovská planeta; jediné místo v celém vesmíru, kde existuje život (o kterém víme)!

Chceš ještě víc informací? Tak tudy...

Co je to Space Scoop?

Více o astronomii

Inspirujeme novou generaci vesmírných badatelů

Přátelé Space Scoop

Kontaktujte nás

This website was produced by funding from the European Community's Horizon 2020 Programme under grant agreement n° 638653