Ordliste
Åpen hop Åpne hoper er grupper av stjerner som ble dannet fra den samme skyen av gass og støv. Hopene består av noen tusen stjerner som er løst bundet til hverandre av gravitasjonskrefter.
Asteroide Asteroider er klumper av stein og metal som er til overs fra dannelsen av solsystemet vårt. De fleste kan finnes mellom Mars og Jupiter, i et område som kalles asteroidebeltet.
Asteroidebeltet Asteroidebeltet er regionen mellom Mars og Jupiter i solsystemet vårt. Der finnes store mengder asteroider og dvergplaneter.
Astronomisk enhet En astronomisk enhet er den gjennomsnittlige avstanden mellom sentrum av Jorden og sentrum av Solen (omtrent 150 millioner kilometer).
Atmosfære En atmosfære er et lag med gass som omgir en planet eller en måne. Jordens atmosfære inneholder oksygen som vi puster inn.
Atomer Atomer er universets byggesteiner. All materie er bygd opp av disse små partiklene. Kroppen din består av mange milliarder atomer!
Bane En bane er veien et kosmisk objekt, satellitter eller romfartøyer reiser langs. For eksempel tar Jordens bane rundt Solen 365 dager å fullføre (eller ett år).
Big Bang (Det store smellet) For omtrent 15 milliarder år siden var hele universet en liten boble tusenvis av ganger mindre enn et knappenålshode. Deretter eksploderte det og universet ble født.
Binærsystem Fire av fem lyspunkter vi ser på nattehimmelen er ikke én stjerne, men to eller flere som går i bane rundt hverandre. Vi kaller systemer bestående av to stjerner for binærsystemer.
Brun dverg Brune dverger kalles ofte «mislykkede stjerner». I motsetning til stjerner, ble disse aldri varme nok til å starte å gi fra seg energi i en prosess kalt kjernefysisk fusjon.
Den internasjonale romstasjonen Den internasjonale romstasjonen er det største menneskelagde objektet som går i bane rundt Jorden. Den er et laboratorium hvor astronauter bor og gjør vitenskapelige eksperimenter.
Diameter Diameter er målet på avstanden på tvers av den bredeste delen av en sirkel eller sfære. For eksempel er Jordens diameter på 12 700 kilometer.
Dverggalakse Dverggalakser er mye mindre enn normale galakser. De består av kun noen få milliarder stjerner, sammenlignet med hundrevis av milliarder av stjerner som normale galakser består av.
Dvergplanet En dvergplanet er et objekt i solsystemet vårt som er større enn en komet eller asteroide, men mindre enn en planet. Solsystemet vårt har fem dvergplaneter, inkludert Pluto.
Eksoplanet En ekstrasolar planet (forkortet «eksoplanet») er en planet som går i bane rundt en annen stjerne enn Solen.
Elliptisk galakse Det finnes tre typer galakser som har ulike former. Elliptiske galakser er formet som rugbyballer. Dette er gamle galakser hvor det ikke dannes nye stjerner.
Emisjonståke Emisjonståker er skyer av kosmisk gass og støv som er blitt oppvarmet av nærliggende stjerner. Etter hvert som disse tåkene avkjøles begynner de å lyse.
Galakse En galakse er en gigantisk samling av stjerner, kosmisk støv, gass og andre ting. Galaksen vi bor i kalles Melkeveigalaksen.
Galaktisk bul I en spiralgalakse er bulen et sfærisk område i sentrum av galaksen. Bulen består av gamle stjerner og kosmisk gass og støv.
Galaktisk disk Spiralgalakser er diskformede, slik som en CD, med en utbuling i galaksesenteret. Vi kaller den flate regionen for den galaktiske disken. Den består av gass, støv og unge stjerner.
Galaktisk halo Hver galakse er omgitt av en halo av materiale, inkludert veldig gamle stjernehoper, kosmisk gass og støv, og til og med mørk materie.
Gammastråling Gammastråling er en type usynlig lys. Gammastråling er det mest energirike typen lys og er produsert i noen av de mest voldsomme hendelsene i universet, slik som supernovaeksplosjo
Gasskjempe Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun kalles gasskjemper fordi de er mye større enn de fire planetene i det indre solsystemet og fordi de er lagd av gass.
Gravitasjon Gravitasjon er en kraft som tiltrekker objekter som har masse. Den sørger for at føttene dine holder seg på bakken og den holder Jorden og de andre planetene i baner rundt Solen.
Gravitasjonsbølger Gravitasjonsbølger dannes av voldsomme hendelser, som en eksploderende stjerne eller sorte hull som kolliderer. Som bølger på vannet er gravitasjonsbølger bølger gjennom romtiden.
Gravitasjonslinsing Massive strukturer som galakser og galaksehoper kan bøye lys fra objekter som ligger bak dem på grunn av sine sterke gravitasjonsfelter. Dette fenomenet kalles gravitasjonslinsing.
Grunnstoffer Det er over hundre forskjellige typer atomer, kalt grunnstoffer. Atomene til et bestemt grunnstoff er identisk like hverandre. Eksempler på grunnstoffer er oksygen, jern og gull.
Hvit dverg Når en sollignende stjerne har brent opp alt brenselet sitt begynner den å kollapse. Materialet i stjernens sentrum blir trykket sammen til en liten ball kalt en hvit dverg.
Infrarød stråling Infrarød stråling er en type usynlig lys. Menneskekroppen har en temperatur som avgir infrarød stråling slik at infrarøde detektorer kan bli brukt som nattsynkamera.
Interstellar materie Den interstellare materien er materien som eksisterer i tomrommet mellom stjerner. Denne består hovedsakelig av gass og støv.
Irregulær galakse Det finnes tre typer galakser som har ulike former. Irregulære galakser kommer i mange ulike former og størrelser.
Jorden Jorden er vår vakre hjemplanet, det eneste stedet i universet hvor liv eksisterer (som vi vet om)!
Jordnære objekter Et jordnært objekt er et hvilket som helst lite objekt i solsystemet vårt, slik som asteroider og kometer, som befinner seg nær Jorden.
Jupiter Jupiter er den største planeten i solsystemet vårt, over 100 ganger større enn Jorden! Jupiter består av gass som danner skylignende belter som er synlige selv uten et teleskop.
Komet Kometer består av is, støv og stein, og blir noen ganger kalt for «skitne snøballer». De kommer fra de ytre delene av solsystemet og beveger seg rundt Solen, akkurat som planetene.
Korona Koronaen er det ytterste laget i Solens atmosfære som består av gass med svært høy temperatur.
Kosmisk støv Kosmisk støv består av bittesmå solide partikler i verdensrommet, noen ganger kalt stjernestøv. Du kan få plass til dusinvis av disse partiklene på et nålehode.
Kraft En kraft dytter vekk eller trekker i et objekt. Eksempler på krefter er friksjon og gravitasjon.
Kuiperbeltet Kuiperbeltet er en kald, mørk region av solsystemet vårt utenfor Neptuns bane. Astronomer tror den består av tusenvis av kometer, asteroider og andre små objekter bestående av is.
Kulehop Kulehoper er store grupper stjerner som er bundet sammen av gravitasjonskrefter. Disse gruppene kan bestå av hundre tusener eller millioner av stjerner.
Lysår Et lysår er en enhet for å måle avstand (slik som meter eller kilometer). Ett lysår er strekningen lyset kan reise i løpet av ett år – som er omtrent 9,4 trillioner kilometer!
Magnetisk felt Et magnetisk felt er et område rundt en magnet hvor de tiltrekkende eller frastøtende kreftene fra en magnet kan merkes.
Måneformørkelse Når Jorden befinner seg mellom Månen og Solen, blir Månen totalt dekket av skygge. Dette kalles en «måneformørkelse».
Måner En måne er en naturlig satellitt som går i bane rundt en planet. De fleste planetene i solsystemet har minst én måne, slik som Jorden, mens noen planeter har mange.
Mars Mars er også kjent som «Den røde planeten». Mars er vår nærmeste nabo (bortsett fra Månen) og er den eneste planeten i universet som kun er bebodd av roboter!
Masse Masse er et konstant mål som sier hvor mye materie et objekt har. Vekt sier derimot hvor mye gravitasjonskraften drar i et objekt og er avhengig av størrelsen på kraften.
Melkeveien Melkeveien er galaksen vi bor i. Solen er én av 100 milliarder stjerner i Melkeveigalaksen.
Menneskeskapte satellitter Et stort antall menneskeskapte satellitter er blitt skutt ut i bane rundt Jorden. Disse gjør en rekke jobber, som å samle informasjon, hjelpe oss å kommunisere og til navigasjon.
Merkur Merkur er planeten som er nærmest Solen og den minste planeten i solsystemet vårt. Den er ikke noe særlig større enn Månen vår og ser veldig lik ut – steinete og dekket med kratre.
Messier-objekter Messier-katalogen er en liste over 110 kosmiske objekter lagd av den franske astronomen Charles Messier i 1700-årene. Messier-objekter er objekter som er på denne listen.
Meteor Når en meteoroide kommer inn i Jordens atmosfære danner den en lysstrek på himmelen. Dette er kjent som en meteor eller noen ganger som «stjerneskudd».
Meteoritt Hvis en meteoroide, komet eller asteroide lander på Jorden, kalles den en meteoritt. Rundt 50 000 tonn med meteoritter og andre typer romstøv treffer atmosfæren vår hvert år!
Meteoroide En meteoroide er en liten stein som reiser gjennom verdensrommet. Meteoroider er mye mindre enn asteroider. De varierer i størrelse fra et riskorn til noen meter brede.
Mikrobølgestråling Mikrobølgestråling er en type usynlig lys. Mikrobølger er bra for å sende meldinger fra et sted til et annet fordi mikrobølger kan reise gjennom regn, snø og skyer.
Milliard En milliard er tusen millioner (1000 000 000).
Million En million er tusen tusener (1000 000).
Molekyler Et molekyl er en partikkel som består av to eller flere atomer. For eksempel er vann et molekyl bestående av to hydrogenatomer og ett oksygenatom.
Mørk energi Astronomer vet hvor mye mørk energi som finnes (68 % av universet) fordi de vet hvordan denne energien påvirker universet. Bortsett fra dette er mørk energi et stort mysterium.
Mørk materie Mørk materie er et mystisk materiale som fikk navnet sitt fordi det ikke gir fra seg noe lys. Det er fem ganger så mye mørk materie i universet som det er vanlig, synlig materie.
Mørk tåke Mørke tåker ser ut som huller på nattehimmelen. De er helt sorte. Men de er ikke tomme. Mørke tåker er tykke skyer av kosmisk støv og gass som blokkerer lys.
Naturlige satellitter Det er to typer satellitter: naturlige og menneskeskapte. Naturlige satellitter er kosmiske objekter som går i bane rundt andre objekter, f.eks. Månen som går i bane rundt Jorden.
Neptun Neptun er den planeten som er lengst unna Solen. Den bruker over 60 000 dager på ett omløp! Neptun er en gassplanet, akkurat som planetene Jupiter, Saturn og Uranus også er.
Nøytronstjerne Når en stor stjerne når slutten av livet sitt, eksploderer den. Stjernens kjerne overlever eksplosjonen, men presses sammen til en liten, kompakt ball kalt en nøytronstjerne.
Oorts sky Mange astronomer tror at Oorts sky er et gigantisk skall bestående av kometer som omgir solsystemet vårt.
Planetarisk tåke Planetariske tåker har ikke noe med planeter å gjøre. Dette er skyer av kosmisk gass og støv dannet når en sollignende stjerne kaster av sine ytre lag av materie.
Planeter En planet, slik som Jorden eller Jupiter, er et stort objekt som går i bane rundt en stjerne slik som Solen. En planet produserer ikke sitt eget lys.
Protoplanetarisk disk En protoplanetarisk disk er en ring av kosmisk gass og støv som omgir en ung stjerne. Denne disken kan en dag bli til et system av planeter og måner slik som solsystemet vårt.
Pulsar Pulsarer er ekstremt kompakte stjerner som spinner rundt hundrevis av ganger i sekundet. Pulsarer sender ut radiobølger som skinner mot oss her på Jorden i pulser, slik som et fyr.
Radiobølger Radiobølger er en type usynlig lys. Radiobølger er mest brukt i kommunikasjon til å sende signaler fra et sted til et annet. Mobiltelefoner og TV-er bruker radiobølger.
Refleksjonståke Refleksjonståker er skyer av kosmisk støv som reflekterer lys fra nærliggende stjerner. Disse tåkene er ofte blå.
Robot En robot er en maskin som er kontrollert av en PC. Roboter kan læres opp til å gjøre mange forskjellige ting, som å rengjøre tepper, kontrollere teleskoper eller bygge biler!
Rød dverg En rød dverg er en stjerne som er veldig liten og kald sammenlignet med andre stjerner. Disse stjernene ser røde ut på grunn av sin temperatur (de kaldeste stjernene er røde).
Rød kjempe Når en sollignende stjerne går tom for hydrogen å forbrenne begynner den å vokse seg større og rødere, og blir til en rød kjempestjerne.
Røntgenstråling Røntgenstråling er en type usynlig lys. Røntgenstråling kan gå gjennom mykt vev slik som hud og muskler, slik at det kan brukes til å ta bilde av brukne bein.
Saturn Saturn er den sjette planeten fra Solen og sannsynligvis den aller vakreste. Saturn er kjent for sine majestetiske ringer som består av is, stein og andre ting.
Solen Solen er en stjerne. Den er i sentrum av solsystemet vårt og alt annet i solsystemet beveger seg rundt den. Uten Solens lys og varme kunne ikke liv overlevd på Jorden.
Solførmørkelse Når Månen befinner seg mellom Solen og Jorden og blokkerer lyset fra Solen, kaller vi dette en «solformørkelse».
Solregn Iblant regner det på Solen, akkurat som på Jorden. Dette regnet består riktignok ikke av vann, men elektrisk ladet, superoppvarmet gass, kalt plasma.
Solsystemet Solsystemet vårt består av Solen og alt som beveger seg rundt den. Det er åtte planeter, fem dvergplaneter og mange måner, kometer, asteroider og meteoroider.
Sort hull Sorte hull dannes når massive stjerner dør og presses sammen til utrolig små objekter. Den sterke gravitasjonskraften til sorte hull kan til og med svelge lys som kommer for nærme.
Spiralgalakser Det finnes tre typer galakser som har ulike former. Spiralgalakser er de vakreste med lange, stjernefylte armer som tvister seg rundt det lyssterke galaksesenteret.
Starburstgalakse Starburstgalakser er galakser hvor stjerner dannes veldig fort, normalt 10 000 ganger raskere inn i normale galakser!
Stjerne En stjerne er en ball av lysende varm gass som holdes sammen av gravitasjonskrefter. Vår nærmeste stjerne er Solen.
Stjernehop En stjernehop er en stor gruppe stjerner som holdes sammen av gravitasjonskrefter. En stjernehop kan inneholde noen få hundre eller flere millioner stjerner.
Stjernetåke En stjernetåke er en sky av gass og støv i verdensrommet. Noen er restene etter døde stjerner og andre er steder hvor stjerner blir født.
Supernova Den eksplosive døden til en massiv stjerne kalles en supernova. De er blant de mest energirike hendelsene i universet og er så lyssterke at de kan lyse sterkere enn en hel galakse!
Supernovarest En supernovarest er en sky av kosmisk gass og støv dannet i en voldsom eksplosjon av en massiv stjerne. Supernovaresten er det som gjenstår av den uheldige stjernen.
Svart dverg En svart dverg er den aller siste fasen i livssyklusen til en stjerne lik Solen vår. Når stjernen er blitt nedkjølt så mye at den ikke skinner lenger, blir den en svart dverg.
Synlig lys Synlig lys er den eneste typen lys som øynene våre kan se. Synlig lys inneholder alle regnbuens farger.
Teleskop Et teleskop er et instrument som brukes til å se objekter som er veldig langt unna. Teleskoper brukes ofte til å se på fjerne planeter, stjerner og galakser.
Terrestrisk planet Merkur, Venus, Jorden og Mars kalles terrestriske planeter. Alle disse planetene ligner på Jorden i størrelse og er lagd av stein.
Tetthet Tetthet er et mål på hvor mye materiale et objekt har. For eksempel kan en ballong og en bowlingkule ha samme størrelse, men bowlingkulen har mye høyere tetthet.
Ultrafiolett stråling Ultrafiolett stråling er en type usynlig lys som har høy energi. Ultrafiolett stråling fra Solen kan ødelegge celler i huden vår og gjøre oss solbrente.
Universet Universet er alt som eksisterer: Alle planetene, stjernene, galaksene, og alle andre objekter på Jorden og i verdensrommet.
Uranus Uranus er en kald, blå gassplanet som ligger langt unna Solen. I motsetning til alle de andre planetene, ligger Uranus på siden når den går i bane rundt Solen, med sydpolen sin pek
Venus Venus er den andre planeten fra Solen og den aller varmeste planeten i solsystemet. Venus er Jordens tvilling når det kommer til størrelsen, men i motsetning til Jorden er Venus de

Fortsatt nysgjerrig? Lær mer ...

Hva er Space Scoop?

Opptag mer astronomi

Inspirerer en ny generasjon av oppdagere

Venner av Space Scoop

Kontakt oss

Denne websiden er produsert med støtte fra European Community's Horizon 2020 Programme under tilskuddsavtale nr. 638653