Molekula je částice, která obsahuje dva nebo více atomů. Například voda je molekula tvořená dvěma atomy vodíku a jedním atomem kyslíku.

A molecule is a particle containing two or more atoms. For example water is a molecule made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen.

Chceš ještě víc informací? Tak tudy...

Co je to Space Scoop?

Více o astronomii

Inspirujeme novou generaci vesmírných badatelů

Přátelé Space Scoop

Kontaktujte nás