Natuurlijke satteliet
Ruimtewoorden

Er zijn twee typen satellieten: natuurlijke en kunstmatige (kunstmanen). Natuurlijke satellieten zijn kosmische objecten die rondom andere kosmische objecten draaien, zoals de Maan

There are two types of satellite: natural and man-made. Natural satellites are cosmic objects that orbit around other cosmic objects, e.g. the Moon.

Nieuwsgierig? Leer meer...

Wat is Space Scoop?

Ontdek meer sterrenkunde

We inspireren een nieuwe generatie van ruimte-onderzoekers

Vrienden van Space Scoop

Contact