Timu A ni ya Kimataifa
Mei 23, 2012

Katika kila pande ya Dunia kuna wanaanga wanashughulika. Baadhi yao wanafanya kazi katika vituo vya kuchungaza anga vya kiastronomia, wengine wanafanya kazi katika vyuo vikuu au katika taasisi za utafiti.

Picha hii inaonyesha kituo kipya cha kuchunguza anga kilichopo Uholanzi, kiitwacho LOFAR. Awali Kilikuwa kinafanya kazi ya kuchunguza vitu ambavyo bado havijavumbuliwa katika ulimwengu. Mamia ya wanasayansi wanaanga kutoka katika pande mbali mbali za Dunia wamekuwa wakikitumia kituo cha LOFAR kwa shughuli zao za utafiti.

Wanaanga hawa hufanya kazi kwa pamoja kutoka sehemu mbali mbali Duniani na hutumia zana za mtandao (online tools), kama barua pepe na simu za video. Pia hupanga kutembeleana katika ofisi zao na kukutana katika mikutano ya kimataifa ya astronomia. Pindi wanapofanya ugunduzi, wanaanga huchapisha uvumbuzi wao kama timu moja.

Kwa mfano, chapisho la karibuni kutoka LOFAR lilihusisha timu kubwa ya wanaanga 84 kutoka katika vyuo na vituo vya utafiti 26 vilivyopo katika nchi 9! Walitumia LOFAR kuchunguza kundi la galaxi lililoitwa galaxy cluster (mkusanyiko wa galaxi). Timu hii iliona kuwa mawimbi redio yanayotoka katika galaxi cluster yalikuwa makali kuliko walivyotarajia. Walifikiri ni kwa sababu yalikuwa yakikinzana na mkusanyiko mdogo wa galaxi.

Wanaanga hawa wamesambaza ugunduzi huo mpya na kwa wanaanga wengine wote Duniani. Wanaanga  hufanya kazi kwa pamoja na hubadilisha mawazo wakutanapo katika mikutano ya kimataifa, ambayo watu wengi hiita Jamii na wanaanga “Astronomy Community”. Kitu kinachofanya ionekane kama kuna kijiji fulani ambamo wanaanga huishi pamoja.

Dokezo

Wanaanga wana fikra kuwa LOFAR itafanikiwa kuvumbua zaidi ya vitu 100,000,000 ambavyo havijavumbuliwa bado na vipo mbali kabisa katika ulimwengu.

This Space Scoop is based on a Press Release from ASTRON .
ASTRON

Mponda Malozo / UNAWE-Tanzania

Picha
Chapisha

Bado una shauku? Jifunze zaidi...

Space Scoop ni nini?

Vumbua astronomia zaidi

Hamasisha kikazi kipya cha wavumbua anga

Marafiki wa Space Scoop

Wasiliana nasi