Rilik Ch’ipch’umil ruk’ ilb’al rech Kyaqka’yeb’al
Oct. 10, 2016

Le taq kyaqka’yeb’al are jun k’ak’ okib’al le qas nim uchuq’ab’ rech q’a’q le kkowinb’ex rilik  rumal le qabaq’wachaj. Le taq kyaqka’yeb’al kkowinik kq’ax chi upam jastaq le man kkowin ta le xaq saqil karilo, paha’ che’ chi’l plast, rumal nim uchuq’ab’.

Wa’ we kowinem sib’alaj kchokonik. Pacha’ taq kyaqka’yeb’al kkowinik kq’ax chi upam le b’aqilal chi’l le iboch kech taq winaq, rumal la’ le taq kunanelab’ kekowinik kakil taq baq  

Le taq kayaqka’yeb’al xuquje’ kkoj chech unik’oxik taq jastaq rech kaj . Pa taq le nim ja Kununib’al, le taq wachib’al rech kyaqka’yeb’al kuk’ut le ub’antajik le taq b’aq k’o chi qech, xa kut pa le eta’mab’al chi rij ch’umil kqelesaj uwach le ub’antajik le kuwunaqirisaj taq kyaqka’yeb’al.

Le taq wachib'al k'o ajsik are kuk'utunsaj Pluton, are jun nitz' ral q'ij k'o pa le ukemb'al q'ij. Le wachib'al k'o pa moxq'ab' kuk'utunsaj Pluton le xaq retal uwachinem are k'u le tz'ajb'al raxkaj le k'o pa wikiq'ab' are la' uwachinem ruk' rayos X rech Pluton.

Sib'alaj nim ub'antajik chi kojkowinik kaqil le rayos X rech Pluton. Tew taq ral q'ij, ab'aj pacha' Pluton man k'o ta jas kub'an chech utikik we rayos X. Le q'inom ket'amab'al kakichomaj rij chi le kab'anow chech are le Q'ij.

Le Q'ij man xew ta kuya' miq'inal chi'l wachinem, xuquje' karesaj la k'i jastaq. Chi la' jawi' le jastaq kakiriq le atmósfera rech jun ral q'ij, katikitaj la rayos X.

Xa k'ut Pluton kariqitaj chi 6.000 millones de kilómetros chech le Q'ij. Pa we unajal man k'o sib'alaj partículas kuriq le ral q'ij sib'alaj nitz' chi kakiq'alajisaj jas che le usaqilal pa taq le X sib'alaj nim.


Kajawataj taq wachib'al sib'alaj utz xuquje' utz ucholajilxik rech le rayos X petinaq chech Plutón chech usolik we jastaq. Xa k'u jun uq'alajisaxik wene' k'o jun nim wos, pacha' le kaqil pa taq le tzaqch'umil, chi wene' katajin kab'yaj chi rij le Plutón.

Ajawatal juq'attzij

Plutón k'o k'a pa 6.000 millones kilómetros chech le Uwachulew. Le usaqil wene' kab'eyetaj 5 ramaj chech usolixik we unajal, ¡chi'l taq le rayos X chi xkiwinaqirisaj we wachib'al!

This Space Scoop is based on a Press Release from Chandra X-ray Observatory .
Chandra X-ray Observatory

Elena Tambriz, Luis Jamínez, Ricardo Guarcha

Wachib'al
Okib'al rech Man k'ax ta utz'ajtz'ib'axik

¿K'o kawaj kaweta'maj na? chaweta'maj nik'aj chik...

¿Jas uwach ri' Space Scoop?

Chariqa' nik'aj chik Unik'oxik uwakaj

Uk'utik chi kiwach k'ak' taq nik'ol uwakaj

Achi'il rech Space Scoop

Chojach'ab'ej