Многото лица на нощното небе
19 Февруари 2014

За разлика от много други дисциплини, като история и математика, науката не е необходимо да се учи от книгите, вие можете просто да я изживеете. Все пак, тя изучава света около нас.

Но как да изживеем астрономията? Както всички направления в науката, като правим наблюдения. Вземете например Месие 7, звездният куп от тази снимка. Той може да бъде видян лесно и с невъоръжено око. Ще го намерите в жилото на съзвездието познато ни като Скорпион.

Казвам “познато ни” като Скорпион, защото съзвездията са като тайни агенти, имат много различни имена и персонажи в различни региони по Земята. Например в Индонезия, местните наричат Скорпиона “Наклоненото кокосово дърво”. Сред някои племена в Южна Африка то е познато като “Водна змия”.
Все пак най-сторото му познато име именно “Скорпион”. За първи път се среща в Шумерската цивилизация, която е съществувала преди 5000 години!

Интересна особеност на горната снимка е космическият прах, койтосе простира по нея. Бихме могли да предположим, че този прах е остатък от газовия облак формирал звездния куп, но в действителност това не е така.

Млечният път се е завъртял почти напълно около оста си откакто този звезден куп се е формирал преди около 200 милиона години. Движението на Галактиката е разбъркало и реорганизирало звездите и праха многократно, отделяйки и разпръсквайки праха през хилядолетията.

Интересно

Защо не излезете навън и не видите съзвездието със собствените си очи? Съществуват много интернет сайтове, които ще ви покажат какво има на нощното небе над вас. Един пример е следният уеб-адрес http://neave.com/planetarium/.

This Space Scoop is based on a Press Release from ESO .
ESO

Nikolay Kacharov / Heidelberg University

Изображение
Версия за разпечатване

Още си любопитен? Научи повече...

Какво е Space Scoop?

Открий още астрономически тайни

Вдъхновяваме ново поколение космически изследователи

Приятели на Space Scoop

Свържи се с нас